Được thành lập vào năm 2006,Trường Mầm Non Hoa Hồng đã khẳng định thương hiệu tại Hà Nội và đang ngày càng phát triển.Chương trình giáo dục tại Trường Mầm Non Hoa Hồng được các chuyên gia thiết kế và phát triển tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.